Verkstadshall

Utbyggnad och renovering av ny serviceverkstad för fordonsgymnasiet i Jönköping.

Om projektet

Yta: 1500 m²

Entrepenadform: Generalentrepenad

Ort: Jönköping

Verksamhet: Bilverkstad

Har du ett projekt på gång?