Lokalanpassning / Bygga kontor

När du anlitar oss för lokalanpassning får du en framgångsrik renovering där kunden aktivt var med i hela processen, vi arbetade mot en gemensam budget där materialval och ytor växte fram under processens gång. Vi hjälper dig när det är dags att bygga nytt kontor!

Om projektet

Yta: 900 m²

Entrepenadform: Partnering

Ort: Jönköping

Verksamhet: Kontor / utveckling

Har du ett projekt på gång?

Bygga nytt kontor

Behöver du bygga nytt kontor? I en tid då fler och fler jobbar remote eller på hemmaplan kan det vara bra att se över ditt kontor samt vilka tomma ytor du betalar för. När dina medarbetare jobbar hemifrån behövs således inte de traditionella kontorsplatserna i egna rum. Många ser positivt på en 50-50-uppdelning vad gäller arbetsplats: halva tiden hemma eller på annan plats. Andra halvan av tiden vill man få det sociala på arbetsplatsen. Men fler köper nu läget med öppna kontorslandskap och roterande platser. Det innebär att du kan spara rejält på kostnaderna. Att bygga nytt eller bygga om en kontorsplats är en investering för framtiden. Vi på Lundqvist bygg ser till att anpassa ditt kontor efter nuläget och din framtida arbetsplats, oavsett hur du vill forma ditt kontor.

Lokalanpassning av befintligt kontor

Ibland kan ditt kontor behöva en lokalanpassning för att optimera dina medarbetares kontorsplatser. Många lokaler, oavsett om det är offentliga lokaler eller privata arbetsplatser blir urväxta efter en tid. En expandering av företaget går oftast snabbt och plötsligt behöver du söka efter en ny lokal för att få plats med din verksamhet och dina medarbetare. En lokalanpassning av ditt kontor eller din industribyggnad gör också att du tar vara på den ytan du har på bästa sätt. Ibland tillåter den omkringliggande miljön att du bygger ut eller bygger till en del till din byggnad. Men det går även att utföra lokalanpassning genom att flytta väggar och optimera ytan rum för rum. Har du en mindre lokal som du behöver få ut maximal yta av? Vi har byggprocesser och leverantörer för lokalanpassning av såväl skolor som stora industrilokaler. Behöver du bygga ut din kontorslokal eller din skolbyggnad anpassar vi utbyggnaden efter lokalens möjligheter och dina önskemål.