Lokalanpassning / Kontor

Framgångsrik renovering där kunden aktivt var med i hela processen, vi arbetade mot en gemensam budget där materialval och ytor växte fram under processens gång.

Om projektet

Yta: 900 m²

Entrepenadform: Partnering

Ort: Jönköping

Verksamhet: Kontor / utveckling

Har du ett projekt på gång?