Lokalanpassning / Bygga kontor

När du anlitar oss för lokalanpassning får du en framgångsrik renovering där kunden aktivt var med i hela processen, vi arbetade mot en gemensam budget där materialval och ytor växte fram under processens gång. Vi hjälper dig när det är dags att bygga nytt kontor!

Om projektet

Yta: 900 m²

Entrepenadform: Partnering

Ort: Jönköping

Verksamhet: Kontor / utveckling

Har du ett projekt på gång?