Vår process

Vårt fokus är att ta fram kundcentrerade lösningar och kan erbjuda alla delar i processen från ritning till färdig byggnad. Vi har uppfört allt ifrån stora industrilokaler till skolor och utbyggnationer. Våra kunder är kommuner och företag. Nedan kan ni läsa om vår process.

Presentation- / Processtyrning

Vi går igenom er vision och era önskemål gällande kommande produkt. Vi tar fram ett styrdokument som beskriver vad vi ska skapa, vem eller vilka som är aktuella i projekteringen och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan konsulter, byggherre och entrepenör. Styrdokumentet innehåller även information om hur byggnationen arkitektoniskt ska utformas och hur hänsyn ska tas gällande BBR-krav, miljökrav/miljömål och arbetsmiljökrav vid uppförandet. Till sist anges när produkten ska vara klar för inflyttning.

Ekonomi / Ansvarsfördelning

Vi tar fram en budget och beslut om entreprenadform sker.

Projektering

Start till Stopp. Vi går igenom byggprocessen i arbetsgruppen och skapar en arbetsbeskrivning för samtliga instanser. Framtagning av bygghandlingar sker. Bygghandlingarna är välarbetade och godkända av Byggherren.

Byggprocessen

Vi påbörjar arbetet och redovisar till dig som Kund. Du har tillgång till en Dagbok där man kan följa processen vecka för vecka.

Överlämnande

Under arbetet sker löpande besiktningar som redovisas av besiktningsmännen. Slutbesiktning sker. Till sist sker överlämnande av dokumentation och skötselinformation för byggnaden.

Uppföljning

2 år efter överlämnande görs en uppföljning och garantibesiktning. Även redovisning av servicebesök sker.

Vill du veta mer om hur vi arbetar?