Lager och logistik

Uppföra en ny lagerbyggnad med kontor. En stålkonstruktion med väggplåt ut och invändigt. Den kraftiga betongsockeln skyddar fasaden vid påkörning och underlättar renhållning på vintern.

Om projektet

Yta: 6000 m²

Entrepenadform: Totalentrepenad

Ort: Jönköping

Verksamhet: Lager och logistik

Har du ett projekt på gång?